Upravljanje stavb je zahteven posel

Stanovanje, in z njim lasten prostor, predstavlja za vsakega človeka in njegovo družino eno od najpomembnejših življenjskih potreb. Mnogi za nakup stanovanja varčujejo več let, ob tem pa se še dodatno zakreditirajo. Zato je primerno vzdrževanje takšne nepremičnine za vsakogar izjemno pomembno. Upravljanje stavb je tako obvezno za vse večstanovanjske objekte, kjer je več lastnikov z različnimi navadami, interesi in finančnim stanjem.

Vsekakor je upravljanje stavb vse prej kot enostavno, dodatno pa ga otežuje množica različnih lastnikov, ki jih je velikokrat težko zadovoljiti. Kakorkoli, kadar govorimo o upravljanju stavb, potem pri tem mislimo na vzdrževanje celotne stavbe, njenih skupnih prostorov kot tudi okolice. Cilj tega je popolnoma jasen. Z izvedbo rednih vzdrževalnih del naj bi stavba dočakala ali celo presegla svojo življenjsko dobo, v tem obdobju pa naj bi zagotavljala stanovalcem nemoteno in varno bivanje.

Bistveno je, da je upravljanje stavb s čim manjšimi stroški še vedno kvalitetno. Osnova takšnega uspešnega upravljanja stavb je tudi poravnava zapadlih obveznosti. Upravnik je dolžan v določenih rokih poravnati vse obveznosti do dobavitelja storitev. Račune izvajalca se običajno razdeli posameznim etažnim lastnikom oziroma najemnikom glede na veljavne predpise. Velikokrat se pojavi težava pri izbiri izvajalcev za večja vzdrževalna dela. Pomembno je, da celoten postopek izbire izvajalca v tem primeru poteka v skupnem sodelovanju etažnih lastnikov in upravnika.

Upravljanje stavb je zelo zahteven posel tako s strokovno tehničnega vidika, kot tudi pravnega vidika. Zato je izredno pomembno, koga bomo izbrali za to funkcijo, saj ga bomo konec koncev za njegovo delo tudi plačevali. Na trgu je kar nekaj ponudnikov tovrstnih storitev, zato je izbira najbolj primernega lahko za nas ključnega pomena. Bistveno je, da to nalogo prepustimo nekomu, ki bo v celoti izpolnil naša pričakovanja, gospodarno upravljal z našo lastnino, ob tem pa poskrbel za brezskrbno bivanje v našem domu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *